SERVICII

STIGMA

ARHITECTURA

  Documentatie tehnica pentru autorizatia de construire (DTAC)

  Proiect tehnic (PT)

  Detalii de executie (DE)

  Planuri urbanistice (PUD, PUZ)

  Studii de fezabilitate

  Amenajari interioare

REZISTENTA

Documentatie tehnica pentru autorizatia de construire (DTAC)

Proiect tehnic (PT)

Detalii de executie (DE)

Verificarea proiectului

Consultanta executie, urmarire santier, schimbari solutii

EXPERTIZE TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII

Alipire la calcan

Demolare

Extindere, supraetajare

Etajare

Consolidare

Constare stare constructie

INSTALATII

  Proiectare instalatii sanitare (apa,canalizare, pluviale)

•  Proiectare instalatii electrice si de curenti slabi

  Proiectare instalatii termice

  Proiectare instalatii detectie, semnalizare si stingere incendii;

  Proiectare instalatii de ventilare si desfumare

GEODEZIE, CADASTRU, STUDII TOPOGRAFICE

  Documentatii cadastrale de intabulare terenuri / constructii

  Dezlipiri, alipiri imobile

  Modificari limite si suprafete imobile

  Apartamentari si subaparta-mentari constructii

  Documentatii tehnice (ridicari topogafice) PUD, PUZ, PUG, DTAC

  Trasari constructii / limite de prorietate

Oferim servicii in urmatoarelor domenii:

Proiectare completa constructii civile si industriale ( arhitectura + rezistenta + instalatii )

Proiectare drumuri, poduri, platforme, cai ferate

Expertize tehnice cladiri existente

Geodezie, cadastru, studii geo

Pregatire oferte tehnico-

financiare

Dirigentie de santier: responsabil tehnic cu executia (RTE), controlul calitatii (CQ)

Proiecte fonduri europene

DRUMURI SI PODURI

Alipire la calcan

Demolare

Extindere, supraetajare

Etajare

Consolidare

Constare stare constructie