DIRIGENTIE & SSM

STIGMA

DIRIGENTIE

Dirigintele de santier este acea persoana a carei principala atributie este realizarea de verificari pe santier in vederea realizarii unor lucrari de calitate si in conformitate cu datele inscrise in proiectul tehnic si caietul de sarcini.

Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei si de guvernarea intrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante.

Dirigintele de santier, denumit generic si inspector de santier, intocmeste procesele verbale de faze determinante, procese care devin parte integranta a cartii tehnice a constructiei.

Dirigintele de santier urmareste rezolvarea problemelor constate pe parcursul executiei si intocmirea de comisii de cate ori este necesar.

Atributiile unui diriginte de santier(inspector de santier)

 

Atributiile unui diriginte de santier sau a unui inspector de santier sunt urmatoarele:

dirigintele de santier verifica proiectele si calitatea acestora; constata eventualele lipsuri si solicita nelamuriri sau completari de la proiectant;

Dirigintele de santier verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii;

Dirigintele de santier verifica existenta autorizatiei de construire;

Dirigintele de santier urmareste executia constructiei in coformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiet de sarcini, clause contractuale, etc…;

Dirigintele de santier participa la selectarea executantilor si a materialeleor de constructii;

Dirigintele de santier ofera asistenta si consultanta beneficiarului si executantului;

Dirigintele de santier guverneaza intrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;

Dirigintele de santier intocmeste procesele verbale de faze si are grija ca si celelalte persoane sa le semneze in deplina cunostinta de cauza;

Dirigintele de santier Urmareste executatia lucrarilor in conformitate cu programul prezentat la contract si isi da acceotul la plata lucrarilor doar in cazul in care aceste sunt corespunzatoare;

Dirigintele de santier poate cere intreruperea lucrarilor, demolarea unor lucrari realizate necorespunzator,

Dirigintele de santier Solicita in cazul in care este nevoie dispozitii de santier din partea proiectantului;

Dirigintele de santier Verifica calitatea dispozitiilor de santier;

Dirigintele de santier sesizeaza evetualele probleme care pot aparea pe parcursul executiei;

Dirigintele de santier participa la receptia partiala sau totala a lucrarilor de constructie;

Dirigintele de santier stabileste responsabilii si urmareste rezolvarea obiectiunilor de la receptia lucrarilor;

Dirigintele de santier cheama persoanele responsabile la fazele determinante ale lucrarilor;

Dirigintele de santier trebuie sa aibe grija sa se realizeze lucrari de calitate in conformitate cu prevederile din proiect , din caietul de sarcini, din prospecte, conform normelor in viguare, conform legii 10 privind calitatea lucrarilor de constructii.

Dirigintele de santier raspunde solidar ci proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrari de calitatea.

Dirigintele de santier urmareste respectarea tehnologiei de executie;

SSM

Atributii ale coordonatorului SSM.

 

In conformitate cu art. 58 din Hotărârea nr. 300/2006 (actualizată) pe durata realizării lucrării coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:

 • să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
 • să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56 din Hotărârea nr. 300/2006 (actualizată), într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54, lit. b);
 • să adapteze sau să solicite să se realizeze eventualele adaptări ale planului de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54, lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54, lit. c) în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări aduse proiectului;
 • să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestor, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor, şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarera lucrătorilor independenţi;
 • să coordoneze activităţile care urmăreasc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
 • să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
 • să stabilească, în colaborarea cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;
 • să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
 • să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
 • să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
 • să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora;
 • să viziteze fiecare amplasament al lucrărilor o dată pe săptămână;
 • alte cerinţe impuse prin Hotărârea nr. 300/2006 (actualizată) şi prin legislaţia curentă în domeniul de referinţă.

 

 • Activitatea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în muncă pe perioada execuţiei lucrărilor presupune îndeplinirea atribuţiilor şi aspectelor impuse de Hotărârea 300/2 martie 2006 (actualizată) privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru şantierele temporare sau mobile, pe parcursul derulării contractului de servicii, şi anume:
 • să completeze sau să elaboreze dacă este cazul:
 1. Planul de securitate şi sănătate care trebuie să precizeze:
 • cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier;
 • să specifice riscurile care pot apărea;
 • să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
 • să conţină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii

cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 300/2006 (actualizată);

 • la elaborare să ţină cont de toate tipurile de activităţi care se desfăşoară pe şantier şi să identifice

toate zonele în care se desfăşoară lucrările cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 300/2006 (actualizată).

Planul de securitate şi sănătate trebuie să cuprinde cel puţin următoarele:

 1. informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul şi, dacă este cazul, informaţii care completează declaraţia prealabilă;
 2. măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect şi coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;
 3. identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 4. măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de protecţie colectivă şi individuală;
 5. amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităţi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori şi subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii;
 6. măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile ce decurg din acestea;
 7. obligaţii ce decurg din interferenţa activităţilor care se desfăşoară în perimetrul şantierului şi în vecinătatea acestuia;
 8. măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de curăţenie;
 9. indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi măsurile de organizare luate în acest sens;
 1. j) modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii independenţi privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 1. Registrul de coordonare

Registrul de coordonare va cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă, informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate. Coordonatorul în materie de sănătate şi securitate în muncă trebuie să consemneze în registrul de coordonare următoarele;

 • numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe şantier;
 • lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor;
 • evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respecttiv a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate;
 • observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în muncă aduse la cunoştinţa beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi eventualele răspunsuri ale acestora;
 • observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate;